English version

 Om oss
 Slektsoppdatering
 Slektstre
 Ukjent slekt
 Slektsdokumenter
 Linker
 Kontakt oss
 Bokbestilling
 Til forsiden

 03/06 - 13         

 Lagt til ny
 seksjon:
 Slektsdokumenter

 Les mer


 Visste du at...    

 3-7-3 Johan
 Christian Hojem
 som var farmer i
 Sør-Afrika, har
 gitt navn til
 løksorten
 "Hojem"?

 Les mer


 
  Om 10 Ommund Oftebros ettermæle

Etter at misjonsprest Ommund C. Oftebro, Eshowe, Zululand døde 2. mars 1893, skrev hans foresatte, generalsekretær Lars Dahle i Det Norske Misjonsselskap hans nekrolog i Norsk Misjonstidende. Her priser han sterkt Ommund som misjonær og menneske, og verdsetter høyt hans store innsats og hans mange gode egenskaper og ferdigheter. Underlig nok finner han også plass i nekrologen for kritikk av hva han mener var mangler ved Ommunds ferdigheter som administrator.

Riktignok unnskylder han Ommund for disse påståtte mangler. Det er jo nemlig Gud selv som må bære ansvaret siden han ikke hadde utstyrt Ommund med de ferdigheter han kunne ha trengt.

Også Ommunds kollega i Zululand, Zephanias Norgaard har i en senere utgave av samme tidsskrift publisert en ubetinget hyllest til Ommund, sammen med en detaljert
beskrivelse av sykdommen og av omstendighetene rundt det passerte, bl.a. av begravelsen og samfunnets engasjement rundt samme.

Klikk her for Ommund Oftebros nekrolog
Klikk her for Norgaards hyllingsartikkel.

     
 
  Kombinertgutta - en Oftebro suksesshistorie

Dette er en suksesshistorie om to helt vanlige norske gutter med en helt uvanlig jobb.

**Oppdatering 01.03.24**
Følg jens under Holmenkollen Skifestival og Prøve-VM i Trondheim senere i Mars.

Einar fikk dessverre en kneskade og måtte avbryte sesongen i fjor. Han satser på comeback i 2024.

     
 
  Rapport fra Oftebro Slektsstevne 2023

For dere som ikke hadde anledning til å dra på stevnet i Chicago eller bare ønsker å gjenoppleve minnene, presenterer vi her en utfyllende rapport/mimrestund, skrevet av vår fantastiske arrangør, Christy Strole.
     
 
  10-4-1-2-1 Oddmund Garry Oftebro

Garry Oftebro, bosatt i Durban, Sør-Afrika, er sønnesønns sønnesønn av den velkjente, norske misjonsprest Ommund C. Oftebro, som i 1849 dro fra Lyngdal i Norge for å bli misjonær i Zululand, Sør-Afrika. Han var den første av 3 Oftebro-misjonærer som tok denne beslutningen.

Garry er i kraft av sin karakter, sitt vesen og sitt mangfold av erfaring og ferdigheter en inspirasjon for hele Oftebro-familien. Han har en viktig rolle i prosessen med å skape kontakt mellom medlemmene av denne store familien som har spredt seg over store deler av kloden.

Klikk her for tilgang til Garrys biografi.
     
 
  Video fra Oftebro-familiens slektsstevne i Norge i 2018

Oftebro-familien arrangerte sommeren 2018 et slektsstevne i Kristiansand og Lyngdal. Det deltok 240 familiemedlemmer fra Norge, USA, Canada, England, Tyskland, Sør-Afrika, New Zealand og Australia. Stevnet ble fulgt opp med en busstur i Sør-Vest-Norge. Mange utenlandske deltakere benyttet dessuten sjansen til private besøk hos norske Oftebro-familier.

10-4-1-2-1-2 Karl Ken Oftebro fra Durban, Sør-Afrika, foretok under stevnet en omfattende filming fra selve stevnet og fra tilgrensende hendelser. Han har redigert filmingen sin til en ca. 40 minutters video.

Se også skriftlig rapport fra stevnet lenger ned på siden

Klikk her for tilgang til videoen.
     
 
  Oftebro-familien har ytt bidrag til utbedringer ved KwaMondi Mission,
Eshowe, Sør-Afrika

Under Oftebro-familiens slektsstevne i Norge 2018 ble det arrangert en «silent auction» til inntekt for tidligere misjonær Ommund Oftebros menighet, KwaMondi Mission i Eshowe, Sør-Afrika. En mindre andel av inntekten ble bestemt for vedlikehold av kirkegården samme sted for norske Sør-Afrika-misjonærer.

10-4-1-2-1 Garry Oftebro, som bor i Durban, har ved stor personlig innsats, velvilligst påtatt seg ansvaret for å se til at pengene ble anvendt i samsvar med menighetens ønsker og behov.

Klikk her for å lese Garry Oftebros rapport fra arbeidet ved KwaMondi Mission.
Rapporten foreligger kun på engelsk.
     
 
  Ny Oftebro slektsbok for salg

Oftebro-familien har i aug. 2018 utgitt en ny slektsbok. Bokens tittel er: «The Oftebro Family, Vol 2». Den tidligere slektsboken, «Oftebro familien», fra 2004, er fortsatt tilgjengelig.

Samtidig har familien et lite restopplag av «Oftebro Songbook» som også utkom i 2018.

Klikk her for tilgang til informasjon om bøkene.

     
 
  Oftebro Slektsstevne 2018

Oftebro-familien med alle dens avgreininger arrangerte slektsstevne i Kristiansand, 9.-12. august 2018.

Klikk her for rapport fra stevnet
Klikk her for rapport fra bussturen etter stevnet
Klikk her for gruppebilde

Klikk her for invitasjonen til Oftebro slektsstevne 2018.
Klikk her for program for rundtur etter stevnet.


     
 
  Beretning om Arthur og Ruby Mathiesens liv

3-1- 1-8 Arthur (Dudu) Fynn Mathiesen var barnebarn av misjonslege Christian Oftebro. Født og oppvokst på foreldrene Alf Mathiesen og Gudrun (Oftebro) Mathiesens handelsstasjon i Zululand, stod han Zulukulturen svært nær. Han var en allsidig utrustet person.

Arthur var gift med Ruby Eve Skevington. Deres sønn, 3-1- 1-8- 2 John Mathiesen, har skrevet en beretning om foreldrenes mangslungne liv i Sør-Afrika og i Rhodesia (nå Zimbabwe). Han berømmer i særlig grad sin far for hans ærlighet og integritet.

Beretningen er tilgjengelig bare på engelsk.

Klikk her for tilgang til John Mathiesens beretning.
     
 
  Innsamling til støtte for Thembinkosi Zondi fra KwaMondi Mission, Eshowe, Zululand, for at han kan få fullført sine teologistudier

1-4-1-4-1 John og Deborah Oftebro fra Seattle, USA var i 2016 10-4-1-2-1 Garry Oftebros gjester i Durban, Sør-Afrika. De besøkte misjonær Ommund Oftebros gamle misjonsstasjon, KwaMondi Mission i Eshowe, og sammen med Garry så de behovet for økonomisk hjelp til at menigheten kan få utdannet sin egen prest. De oppfordret medlemmer av Oftebro-familien til å gi bidrag.

Den 10. mai 2017 oversender John og Deborah en rapport om utviklingen i prosjektet. De uttrykker sin takknemlighet overfor de mange giverne, og de ber om fortsatt støtte. Samtidig viderebringer de student Zondis hjerteligste takksigelser for den hjelpen han har fått.

Vår respekt for motet, utholdenheten og trofastheten til misjonær Ommund C. Oftebro og misjonslege Christian T. Oftebro burde tilsi at vi fortsatt tar oppfordringen inn over oss.

Klikk her for tilgang til John og Deborahs rapport fra turen til Sør-Afrika i 2016.

Klikk her for tilgang til bilder fra John og Deborahs tur til Sør-Afrika.

Klikk her for John og Deborahs rapport om utviklingen i prosjektet, datert 10. mai 2017.

Klikk her for å se John og Deborahs fortsatte oppfordring om å støtte KwaMondi Church Pastoral Funding.

     
 
  Jakob Oftebro leser Terje Vigen

Ibsen- og Hamsun-dagene er en årviss kulturbegivenhet i Grimstad. Programmet blir hvert år avsluttet med at Ibsens store dikt ”Terje Vigen” fremføres av en kunstner utvalgt
for anledningen. I 2015 hadde skuespiller Jakob Oftebro påtatt seg oppgaven å fremføre diktet.

Klikk her for tilgang til referat fra denne del av kulturbegivenheten.

Klikk her for tilgang til diktet ”Terje Vigen”
     
 
  Oftebro-gutter i Tysklandsbrigaden

Mellom 1947 og 1953 drog omkring 50 000 norske soldater med troppetransportskipet Svalbard til Tyskland for å delta i den såkalte ”Tysklandsbrigaden”. Brigaden, som altså var en norsk militær organisasjon, var forlagt til Harz, nord for Hannover, senere til
Schleswig-Holstein.  (3-2-1-3-1) Svein Edland og 3-6-6-1 Ivar Oftebro var blant de mange norske soldater som deltok i brigadens operasjoner.

Klikk her for mer informasjon om Tysklandsbrigaden, og om disse guttenes tjeneste i brigaden.
     
 
  Rapport fra Oftebro-familiens slektsstevne i Canmore, Alberta, Canada juli 2014

Den kanadiske stevnekomiteen har laget en fyldig rapport med flotte bilder fra slektsstevnet. Rapporten foreligger kun i engelsk tekst.

Klikk her for tilgang til rapporten.

Klikk her for tilgang til gruppebilde fra stevnet.
     
 
  Misjonslege Christian T. Oftebros strevsomme liv og tragiske skjebne

Misjonslege Christian T. Oftebro ville endre misjonspraksis fra utelukkende evangelisering til i betydelig grad også å omfatte opplæring i ulike former for praktisk arbeid. Hans tanker ble motarbeidet av hans foresatte, misjonsledelsen i Stavanger, og i 1888 ble han på brutalt vis sagt opp fra sin stilling.
Det Norske Misjonsselskap har, på oppfordring, i 2014 gjennomgått oppsigelsessaken på nytt, og uttrykker nå beklagelse for den behandling Christian Oftebro fikk. Utredningen av saken og beklagelsen er publisert i ”Misjonstidende” september 2014.

Klikk her for tilgang til forord om saken ved lederen av Oftebro slektskomite, og til Misjonstidendes artikler om samme.
     
 
  3-2-3-1 Arne Foss fra ”Oftebro - familien” var en allsidig, lokal samfunnsbygger og bauta i det amerikanske samfunnet

Basert på informasjon fra hans sønn, 3-2-3-1-3 Arnold Foss, Alabama, USA:

Klikk her for tilgang til hans livshistorie.

Klikk her for tilgang til bilde av plakett tildelt Arne Foss av kong Haakon VII for hans arbeid med å samle midler til norsk motstands-bevegelse under andre verdenskrig.

Klikk her for tilgang til Arne Foss’ festtale i Carnegie Hall 17. mai 1949.

Klikk her for tilgang til nekrolog over Arne Foss.

     
 
  Nils Ole Oftebro

Vi presenterer her en av slektens store kunstnere - en av vår tids mest profilerte skuespillere - Nils Ole Oftebro.

     
 
  Krigstjenesten til de sørafrikanske medlemmene av Oftebro-familien

Mange medlemmer av Oftebro-familien i Sør-Afrika har tjenestegjort i de store kriger i regionen og i verdenssammenheng.Vi vil her presentere, i tur og orden, krigshistoriene til de sørafrikanske medlemmene av Oftebro-familien.

3-7-3-4 Colin Clayton Hojem

3-7-2 Ernest Frederick Clayton

3-7-2-1 Frank Edward Streek

3-7-2-3 Ian Barry Clayton

3-7-3 Johan Christian Hojem

3-7-3-2 Graham Clayton Hojem

3-7-3-3 Rodney Clayton Hojem

10-4 Martin Oftebro

10-4-1 Odmund Christian Oftebro

10-4-1-3 Brian Piccione

10-4-1-3-2 Kevin Bruce Piccione


Klikk her for liste over sørafrikanske Oftebro-slektninger med aktiv krigstjeneste hvis krigshistorie foreløpig ikke er skrevet.
     
 
  Oftebro Slektsstevne - Canada 2014

17-20 Juli 2014 vil det bli arrangert slektsstevne i Canmore, Alberta, CANADA. Slektskomitéen, bestående av Ellen Seib og Leone Owchar, ønsker oss alle velkommen.

Klikk her for å lese invitasjonen
     
 
  Nytt tilskudd til familielitteraturen

3-6-2-4 Torstein Oftebro har utgitt en biografi om misjonslege Christian T. Oftebro. Boken har fått tittelen:

Visjon og Tragedie
Liv og virke til misjonslege Christian T. Oftebro
1842-1888

Klikk her for nærmere omtale av boken.

     
    En helt er død **Oppdatert 2013**

Fra Cape Town kom meldingen i 2006 om at Barry Streek (3-7-2-1-1) var død, 59 år gammel. I mange år var han Dagbladets faste medarbeider i Sør-Afrika, og rapporterte til Norge om utviklingen i raseskillestaten. Med sitt brennende engasjement for de vanskeligstilte, ble han også mannen som formidlet videre den økonomiske bistand fra Norge.

Klikk her for tilgang til artikkel i Dagbladet om Barry Streeks innsats.

Men helten lever
Barry Streeks minne går ikke i glemmeboken. I dag gis han særlig oppmerksomhet ved den årlige ”Barry Streek Lecture on the Struggle for Equality”, i regi av Cape Town Press Club. Foredraget er en tributt til Barrys innsats for likeverd og rettferdighet i det sørafrikanske samfunnet. Forelesningen for året 2012 ble holdt av tidligere president i Sør-Afrika, Frederik Willem de Klerk. Det kan i sannhet oppfattes som en erkjennelse av nødvendigheten av de samfunnsmessige omveltninger som har funnet sted, og av Barry Streeks innsats i denne sammenhengen.

Klikk her for tilgang til Willem de Klerks Barry Streek-foredrag.

     
  Kevin Hojem

Kevin Hojem (3-7-3-3-1)

Har funnet og
restaurert Berte Marie og Gustav Hojems grav
på West Street Cemetery i Durban.
     
 
Oftebro.com er nå på YouTube

Vi vil heretter legge videoer relatert til familien på vår egen kanal på YouTube. Foreløpig ligger det videoer fra slektsstevnet i California der:

BRO-Band spiller til dans Del 1
BRO-Band spiller til dans Del 2
Tobias Oftebro synger "Håvard Hedde"

     
    En prekestol som gave til KwaMondi-kirken, Eshowe, Zululand

Prekestolen i Ommund Oftebros kirke, KwaMondi-kirken, ble lagd i Ørsta, gitt som gave fra Ørsta Misjonsforening og transportert til Zululand.

Arne Bjørdalsbakke har sendt oss kopi av et takkebrev, datert 1. mai 1889, fra misjonsprest Ommund Oftebro til ”Ørsten Missionsforening”. 

Klikk her for mer informasjon
     
    Rapport fra Oftebro slektsstevne i Pleasanton, California i 2010

Stevnekomiteen har laget en fyldig rapport med flotte bilder fra slektsstevnet. Rapporten foreligger kun i engelsk tekst.

Klikk her for å se rapporten.
Klikk her for å se gruppebildet fra stevnet.
Klikk her for å se videoer
     
    En Oftebro som amerikansk soldat i første verdenskrig

Fra 1917 til krigens slutt i 1918 deltok 3-8-2 Oddleif Oftebro i de amerikanske styrkene på Vestfronten.
     
    Kirkebyggerne i Oftebro-familien

Gjennom flere generasjoner har mange medlemmer av Oftebro-familien vist et stort
engasjement innenfor kirkens arbeid. Det er da kanskje ikke så underlig at mange i denne familien også har satt spor etter seg når det gjelder, gjennom kirkebygging, å legge de fysiske forhold til rette for kirkens virke.

     
    Nytt Oftebro slektsstevne 
***Oppdatert 21
.10 med takketekst***

22. – 25. juli 2010 blir det arrangert Oftebro slektsstevne i byen Pleasanton, California, USA. Denne spalten vil bringe informasjon om stevnet. Stevnekomiteen, med John Oftebro, Seattle, Washington, og Dale Oftebro, Santa Barbara, California i spissen, ønsker Oftebro-familien verden over velkommen til stevnet. Har du lyst til å delta, bør du straks melde din interesse.

Klikk her for opplysning om forlenget frist for påmelding til slektsstevnet

Klikk her for å laste ned info og påmeldingsskjema på engelsk

Klikk her for å laste ned norsk oversettelse

21.10 - Et nytt Oftebro slektsstevne er over

Den nordamerikanske slektsstevne-komiteen, med John Oftebro, Seattle, i spissen, arrangerte et strålende vellykket slektsstevne i Pleasanton, California i juli 2010. Det utsøkt komfortable stevnestedet, det vel gjennomtenkte stevneprogrammet og den eminente gjennomføringen av stevnet, så vel som den varme, personlige atmosfæren man klarte å skape, gav oss alle minner for livet.
Den norske slektskomiteen, som var fulltallig til stede, takker stevnekomiteen på egne vegne og på vegne av de 131 deltakerne.

Norge oktober 2010

Stein Opsal, Astrid Edland, Tom Pedersen, Lorentz Vaagland, Inge Chr. Oftebro, Grethe Oftebro, Torstein Oftebro

     
    Promotering av slektsstevnet i California

1-4-1-4-1 Deborah og John Oftebro kom til Norge i mai 2009 for å promotere slektsstevnet i California i 2010. Men først la de turen om Sverige for å kjøpe seg ny Volvo. 
     
    Ny kulturspalte ***Oppdatert 26.07.11***

En rekke medlemmer av Oftebro-slekten har gjort, og gjør, seg bemerket gjennom sine kulturbidrag innenfor diktning, kunstmaling, musikk m.m. Denne spalten vil presentere slike bidrag. 
     
    Morten Andvig (3-5-4-1-2) på Sydpolen

Morten Andvig (3-5-4-1-2) ankom 2. juledag 2008 verdens sydligste punkt, etter å ha gått 890 km på ski på rekordtiden 24 dager, 8 timer og 50 minutter. Dette er ny rekordtid, hele ni og en halv dag raskere enn noen andre har brukt på den samme ruten.
     
    Oftebro-slektsstevnet i Durban/Eshowe 2007 ***Oppdatert 09.09.08***

Nyheter og rapporter fra slektsstevnet. Denne siden oppdateres etterhvert som det kommer inn mer innhold. Nå oppdatert med gruppebilde fra stevnet.

     
    Oftebro slektsstevne, Sør-Afrika 2007 gruppebilde

Klikk linken over for å se bildet som ble tatt utenfor hotellet i Durban med alle familiemedlemmene tilstede. Bildet finnes i full størrelse godt egnet for innramming, og en noe mindre versjon som også har en tabell under med alle personenes navn. Merk at de fleste nettlesere vil forminske bildet så det passer til skjermen. Klikk da på bildet for å zoome inn.
     
    Dr. Howard Philip West

Den 17. mai 2007 ble (3-3-6-2-1) Howard Philip (Phil) West Jr. av Rhode Island University tildelt en æresdoktorgrad i juss for å ha etablert en signifikant reform for styringen av en amerikansk stat som lenge var kjent for korrupsjon. Phil holdt en innledende hilsningstale til dem som mottok sine høye utmerkelser, og deres gjester. 

Klikk her for biografisk informasjon publisert av Rhode Island College, og klikk her for Phils innledende hilsningstale (kun engelsk tekst)
     
    Familien Langeland-Hansen

Oftebrofamilien har tradisjonelt verdsatt særlig høyt sine pionermisjonærer Ommund, Christian og Berte Marie Oftebro. Vi har ofret de senere misjonærer fra Oftebrofamilien langt mindre oppmerksomhet. Nå fortelles historien om misjonærene Borghild Gudrun og Fridtjof Langeland-Hansen. 

Klikk her for historien om deres liv og virke. 
     
    Adolf Oftebro 

3-6-8 Adolf Oftebro livberget seg som cowboy på den argentinske pampasen.
I de fleste familier, de være seg aldri så trauste, dukker det gjerne opp en fargeklatt som skiller seg ut. Adolf var en slik fargeklatt. Mens hans søsken siktet mot trygt arbeid og oversiktlige livsbetingelser i gamlelandet, aktet Adolf å legge verden utenfor for sine føtter. 

Klikk her for mer informasjon 
     
    Tomas Karl Oftebro

3-6-7 Tomas Karl Oftebro kom tidlig med i den motstandsbevegelsen som ble etablert i Norge under den annen verdenskrig. Det førte til arrestasjon, til forhør under tortur, og til 3-årig fangenskap i konsentrasjonsleiren Grini ved Oslo. 

Klikk her for mer informasjon
     
    George Gotfred Oftebro 

1-4-2-1 George Gotfred Oftebro hadde en spesiell og tøff barndom. Som 4-åring mistet han både sin bror og sin mor, samtidig som han selv ble døv. Han tilbrakte deretter sin barndom i fremmedes varetekt. 

Klikk her for å få hans livshistorie
     
    Reidar Oftebro

3-6-2-1 Reidar Oftebro døde 27. desember 2007. Reidar ble 81 år.
Reidar var medlem i Oftebro slektskomité. En av hans store lidenskaper i livet var interessen for den omfattende Oftebro-slekten. 
     
    En anerkjennelse av Oftebroslekten  fra ordføreren i uMlalazi

Eshowe, som er den byen som vokste frem rundt Ommund Oftebros misjonsstasjon,
ligger i uMlalazi kommune.

     
    En Oftebroslektning som kaptein i Den amerikanske borgerkrigen

Andreas Torkildson, eldre bror av Anne Katrine (Torkildsdatter Fidje) Oftebro, gjorde tjeneste som kaptein i Den amerikanske borgerkrigen. Les hans brev fra krigssonen. 

     
    Les om Oftebroslektens relasjon til Terje Vigen

Hvem var Terje Vigen
Terje Vigens relasjon til Oftebroslekten

     
    Tur til Durban

I jula 2005 reiste Kari Lurås og Inge Chr. Oftebro med barna Thea, Einar og Jens (slektsgren 3-6-2) fra Oslo til Durban i Sør-Afrika. De har skrevet en artikkel om turen
som du kan lese ved å klikke på linken over.

       
 
Oftebrofamilien

Oftebroslekten er definert som alle etterkommerne, med partnere, etter Villum Christian Henriksen Oftebro (1775-1848) og Gunhild Oftebro (1777-1855). Slektstreet utgjøres av mer enn 2000 personer. Dagens slektninger, mer enn 1200 i tallet, har bosatt seg over store deler av kloden.

Oftebro slektsstevne 2004

I august 2004 ble det arrangert et slektsstevne for Oftebrofamilien. Det deltok 440 etterkommere etter Villum Christian og Gunhild Oftebro. Stevnet ble gjennomført i Lyngdal, hjembygda til våre forfedre, og varte i 3 solfulle dager. 110 av deltagerne var utlendinger, kommet til stevnet fra alle deler av verden (USA, Canada, Sør-Afrika, Zimbabwe, Australia, New Zealand, Italia, England, Tyskland og Danmark). Stevneprogrammet var tettpakket med foredrag og kulturinnslag fra både inn- og utland, samt en omfattende utstilling av bilder, møbler og andre familiehistoriske gjenstander.