English version

 Om oss
 Slektsoppdatering
 Slektstre
 Ukjent slekt
 Slektsdokumenter
 Gjestebok
 Linker
 Kontakt oss
 Bokbestilling
 Til forsiden

 03/06 - 13         

 Lagt til ny
 seksjon:
 Slektsdokumenter

 Les mer


 Visste du at...    

 3-7-3 Johan
 Christian Hojem
 som var farmer i
 Sør-Afrika, har
 gitt navn til
 løksorten
 "Hojem"?

 Les mer

 

Familie-stafetten

Slektskomiteen som står bak dette nettstedet, håper leserne vil gjøre hjemmesiden til et møtested for medlemmene av Oftebro-familien. Ved at mange legger inn personlige meldinger i hjemmesidens Gjestebok, kan vi alle lære mer om våre tallrike slektningers gjøren og laden og derved styrke familiebåndene.

Som et ledd i en slik ønsket aktivitet har vi startet en “Oftebro-stafett” hvor spillet, eller leken, består i å utfordre en navngitt slektning til å legge inn sin personlige melding i Gjesteboken.  Når vedkommende legger inn sin melding, utfordrer han eller hun samtidig en ny, navngitt slektning til å gjøre det samme. Slik fortsetter stafetten.

Skal stafetten få en god dynamikk, må vi tilstrebe at den enkelte av oss som er utfordret, plukker opp stafettpinnen og utfordrer en ny slektning til å bringe stafetten videre innen 14 dager. Tar vedkommende ikke imot stafettpinnen, må utfordreren velge seg en ny slektning å utfordre.

Det ligger også i denne dynamikk at den enkelte av oss tilstreber å holde seg oppdatert om stafettens gang ved flittig å kikke innom hjemmesidens gjestebok. Vi tilstreber å ha flere stafettløp gående parallelt.

Siden vi er en utpreget internasjonal familie, vil det være ønskelig at vi alle skriver våre meldinger på engelsk. Det er bare slik vi får alle i tale. Det spiller selvsagt ingen rolle om språket halter. Men føler du at språkproblemet blir altfor stort, skriver du på norsk.

Din melding bør helst ikke overstige 12-15 linjer. Du velger selvsagt selv ditt tema. Det bør være slektsrelatert og kan f. eks være en hendelse fra ditt dagligliv, en familienyhet, en reise du skal ut på, et spørsmål du ønsker svar på, et forslag til forbedring av hjemmesiden, osv. osv. osv.

Lykke til.

Klikk her for gjestebok.