English version

 Om oss
 Slektsoppdatering
 Slektstre
 Ukjent slekt
 Slektsdokumenter
 Linker
 Kontakt oss
 Bokbestilling
 Til forsiden

 03/06 - 13         

 Lagt til ny
 seksjon:
 Slektsdokumenter

 Les mer


 Visste du at...    

 3-7-3 Johan
 Christian Hojem
 som var farmer i
 Sør-Afrika, har
 gitt navn til
 løksorten
 "Hojem"?

 Les mer

 

Reidar Oftebro

3-6-2-1 Reidar Oftebro døde 27. desember 2007. Reidar ble 81 år.
Reidar var medlem i Oftebro slektskomité. En av hans store lidenskaper i livet var interessen for den omfattende Oftebro-slekten. 
Fra 2001/2002 var Reidar en av de helt sentrale ressurspersoner i forbindelse med det omfattende slektsstevnet i Lyngdal i august 2004, og ikke minst utarbeidelsen av slektsboken ”Oftebro familien” høsten samme år. 

Hans største interesse i slektsarbeidet var utforskingen av enhver mulighet for å oppspore nye ukjente slektninger i en eller annen verdensdel. Reidar gav seg aldri før alle muligheter var utforsket, og klarte etter et omfattende arbeid å oppspore en rekke nye medlemmer av slekten, få deres informasjon og sørge for å dokumentere alt i vårt omfattende slektsregister.
Tross sin alder kastet Reidar seg med stor glød ut i den nye verden på Internett, som for mange eldre virker skremmende. Reidar så tvert i mot dette verktøyet som en flott mulighet til å utforske nye deler av slekten på en raskere og grundigere måte. De siste årene gav Reidar seg derfor i kast med å undersøke flere internasjonale databaser på jakt etter nye Oftebro-slektninger. Hans omfattende korrespondanse med slektninger i mange land gav mye ny kunnskap om vår felles slekt. 

Reidars fine personlighet, og hans formidable innsats i søken etter ny kunnskap om slektens historie, vil bli sterkt savnet i slektskomitéen. Etter Reidars bortgang ble slektskomitéen raskt enig om at arbeidet må videreføres i hans ånd. Hans spesielle innsats i arbeidet med å oppspore nye familiemedlemmer, var nær ved å bli fullført ved hans bortgang. De fleste kjente slektslinjer er utforsket og det er bare enkelte linjer som inneholder ukjent informasjon.
Slektskomitéen vil minnes Reidars omfattende og kunnskapsrike innsats for Oftebro-slekten, og vi vil savne hans rolige og fine personlighet. Oftebro slektskomité
Stein Opsal

Nekrolog ved John Oftebro, presentert under minnestunden ved Reidars begravelse

Nekrolog skrevet av venner og kollegaer ved Radiumhospitalet i Oslo

Dikt skrevet av Reidar

Salme skrevet av Reidar, som ble sunget i hans begravelse