English version

 Om oss
 Slektsoppdatering
 Slektstre
 Ukjent slekt
 Slektsdokumenter
 Linker
 Kontakt oss
 Bokbestilling
 Til forsiden

 03/06 - 13         

 Lagt til ny
 seksjon:
 Slektsdokumenter

 Les mer


 Visste du at...    

 3-7-3 Johan
 Christian Hojem
 som var farmer i
 Sør-Afrika, har
 gitt navn til
 løksorten
 "Hojem"?

 Les mer


 

Hvem er vi, og hva vil vi?

Oftebrofamiliens mer enn 1200 nålevende medlemmer har spredt seg over store deler av kloden. Båndene, som lenge bandt den store slekten sammen, gikk tapt. En gruppe entusiaster innenfor slekten gikk i gang med å samle slektsinformasjon med det mål for øyet å gjenskape familiekontakten. Gruppen, som talte 20 deltakere, kalte på hjelp fra ytterligere 30 kontaktpersoner, spredt utover slektstreets grener i inn- og utland. Disse kontaktpersonene bar budskapet ut til hele slekten, og var behjelpelig med å samle informasjon for formålet. Gruppen avviklet et stort slektsstevne i Lyngdal i august 2004, og gav ut en Oftebro slektsbok senere samme år.

Tiltakene har fått de ulmende glør etter fordums familieild til å blusse opp på nytt. Slektsboka med slektstreet studeres i de mange hjem. Bånd som var løsnet, ble knyttet på nytt under slektsstevnet, og nye vennskap ble etablert.

Etter fortjenstfull innsats gjennom flere år har nevnte organisasjon nå lagt inn årene. Men familieflammen skal holdes brennende. Den trenger ny næring i form av stadig utveksling av familieinformasjon. Som fugl fønix reiste seg av asken, har det derfor, på tuftene etter den tidligere familieorganisasjonen, reist seg en ny. Denne gang dreier det seg om en liten gruppe som vil forsøke å føre informasjonsarbeidet videre. Gruppen, som kaller seg ”slektskomiteen”, består av 7 personer. Den er åpen for deltakelse også av andre som har interesse for saken, og som har anledning til å bidra..

Den nye slektskomiteen består av:

(3-2-1-3-1-1) Tom Pedersen tom.pedersen [AT] lifi.no
3-2-1-3-1-1 Astrid Edland astrid.edland [AT] lifi.no
3-6-2-4-3 Inge Chr. Oftebro inge.oftebro [AT] hydro.com
3-6-2-4-4 Lorentz Hallstein Vaagland lorentzv [AT] gmail.com
(3-6-2-4) Grethe Oftebro grethe.oftebro [AT] lier.online.no
3-6-2-4 Torstein Oftebro torstein.oftebro [AT] lier.online.no
Hilde Oftebro oftebro [AT] gmail.com

  
 
  Torstein, Grethe, Lorentz, Hilde, Tom, Astrid og Inge

 

Målsetting

Vi vil føre videre arbeidet med å lete opp og registrere slektsmedlemmer som vi fortsatt ikke har evnet å få inn i slektens ruller.

Vi vil etablere en organisert innsamling av endringer i slektsregisteret, herunder registrere nye slektninger som kommer til.

Vi vil etablere vår Oftebro Hjemmeside som en arena for utveksling av familieinformasjon, og vi vil kontinuerlig minne alle slektninger om det vell av informasjon som er tilgjengelig for dem som kjøper boka “Oftebro familien”.